info@ucetnictviplzen.cz | +420 606 648 133, +420 606 645 344
formuláře - přiznání k dani

Vedení účetnictví v Plzni


Zabýváme se komplexními službami v oblasti účetnictví, daní a mezd.

V oblastech podvojného účetnictví a daňové evidence nabízíme mimo jiné také následující služby:
 • zpracování účetních dokladů
 • kontrola účetních dokladů
 • zpracování DPH
 • vyhotovení účetní závěrky (rozvaha a výkaz zisků a ztráty)
 • majetková evidence včetně karet majetku a odpisů
 • měsíční výkaznictví dle požadavků klienta
 • vedení daňové evidence
 • zastupování při jednání na úřadech

Mzdová agenda a personalistika

Pro koho jsou naše služby?

Další služby

 • komplexní zpracování mzdové agendy
 • přihlášky, odhlášky zaměstnanců, evidenční listy důchodového zabezpečení
 • vyhotovení a odevzdání „přehledů pro instituce zdravotního a sociálního pojištění"
 • roční zúčtování daně ze závislé činnosti
 • zastupování při jednáních a kontrolách
 • přiznání k dani ze závislé činnosti a srážkové dani

Daňová evidence

 • Fyzické osoby (OSVČ) na hlavní činnost
 • Fyzické osoby (OSVČ) na vedlejší činnost
 • Sdružení vlastníků bytových jednotek (SVBJ)

Podvojné účetnictví

 • Fyzické osoby zapsané v Obchodním rejstříku
 • Právnické osoby
Zpracujeme pro Vás přiznání k silniční dani včetně kompletní evidence záloh na silníční daň.

Na konci roku Vám zpracujeme daňové přiznání, přehledy OSVČ na sociální a zdravotní pojištění.
informace o provozovateli